Tuyển dụng

 • Tuyển dụng nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

  Tuyển dụng nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu

    Mô tả công việc. Chuẩn bị các chứng từ xuất nhập khẩu, Chứng từ khai báo hải quan điện tử Chuẩn bị các chứng từ làm C/O, kiểm dịch, khử trùng cho các lô hàng xuất khẩu. Làm thủ tục khai báo hải quan, thông quan hàng hóa XNK tại các chi cục Hải Quan Thường xuyên liên hệ … Đọc Thêm

 • Tuyển dụng nhân viên chứng từ

  Tuyển dụng nhân viên chứng từ

  Mô tả công việc. Chuẩn bị các chứng từ xuất nhập khẩu, Chứng từ khai báo hải quan điện tử Chuẩn bị các chứng từ làm C/O, kiểm dịch, khử trùng cho các lô hàng xuất khẩu. Thường xuyên liên hệ cập nhật thông tin cho khách hàng -      Chịu trách nhiệm quản lý chứng từ văn phòng và hỗ trợ … Đọc Thêm

 • Tuyển dụng nhân viên kinh doanh giao nhận xuất nhập khẩu

  Tuyển dụng nhân viên kinh doanh giao nhận xuất nhập khẩu

    Mô tả công việc. Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng là những công ty xuất nhập khẩu, các công ty có nhu cầu vận tải nội địa, quốc tế, dịch vụ hải quan Quản lý, sắp xếp và lưu trữ thông tin khách hàng và dữ liệu kinh doanh. Sẵn sàng cung cấp cho cấp trên khi cần Trực … Đọc Thêm