Tuyển dụng

  • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT  NHẬP KHẨU

    TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới - Triển khai kế hoạch kinh doanh được giao, chủ động liên hệ khách hàng báo giá, thương lượng, đàm phán các điều khoản hợp đồng - Thực hiện chăm sóc khách hàng theo kế hoạch - Phát triển thị trường - Báo cáo kết quả … Đọc Thêm