Dịch vụ hải quan

  • Dịch vụ khai báo hải quan

    Dịch vụ khai báo hải quan

    Dịch vụ khai báo hải quan có thể hiểu là dịch vụ xuất nhập gồm những hàng hóa nguyên tàu, hàng nguyên, hàng lẻ, hàng rời với đa dạng tất cả các mặt hàng lưu thông trên thị trường hiện nay. Dịch vụ khai báo hải quan được thực hiện thông qua tất cả các loại hình kinh doanh, đầu tư, xuất khẩu, nhập … Đọc Thêm

  • Dịch vụ hải quan 2017

    Dịch vụ hải quan 2017

    Thủ tục Hải quan là một trong những khâu rất quan trọng trong quá trình xuất - nhập khẩu hàng hóa của bất cứ doanh nghiệp nào, không chỉ về mặt chi phí mà còn ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như tiến độ xuất nhập hàng. Công ty TNHH Thương mại và giao nhận TLC chuyên cung cấp … Đọc Thêm