Dịch vụ hải quan

  • Dịch vụ khai báo hải quan

    Dịch vụ khai báo hải quan

    Dịch vụ khai báo hải quan có thể hiểu là dịch vụ xuất nhập gồm những hàng hóa nguyên tàu, hàng nguyên, hàng lẻ, hàng rời với đa dạng tất cả các mặt hàng lưu thông trên thị trường hiện nay. Dịch vụ khai báo hải quan được thực hiện thông qua tất cả các loại hình kinh doanh, đầu tư, xuất khẩu, nhập … Đọc Thêm

  • Dịch vụ hải quan

    Dịch vụ hải quan

    Dịch vụ xuất nhập khẩu được thực hiện bởi đội ngũ đào tạo từ ngoại thương, hải quan và thương mại. Am hiểu về ngoại thương và quy định về xuất nhập khẩu các loại hàng hóa. Cùng với mối quan hệ tốt với các chị cục hải quan ở Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Cửa khẩu Lạng Sơn, Cửa khẩu … Đọc Thêm